So sánh sản phẩm

THANG NHÔM RÚT GỌN

 • Thang nhôm rút gọn Hakachi - Japan

 • Thang nhôm rút gọn Xstep - USA

 • Thang nhôm Xtend & Climp - USA

 • Thang nhôm rút gọn Unigawa

 • Thang nhôm Telesteps Thụy Điển

 • Thang nhôm rút gọn SALVO

 • Thang nhôm rút NIKAWA

 • Thang nhôm rút gọn Pro

 • Thang nhôm rút gọn ADVINDEQ

 • Thang nhôm NIKITA

 • Thang nhôm rút gọn Ninda - Nhật Bản

 • Thang nhôm rút gọn SUMO

 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Số bậc: 16
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 5 m
  Trọng lượng: 18 kg
  Chiều cao rút gọn: 0,92m
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  3.600.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-14

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-14

  Số bậc: 14
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 4,4 m
  Trọng lượng: 15,6 kg
  Chiều cao rút gọn: 0,89 m
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Tổng số bậc: 12
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 3,8 m
  Chiều cao rút gọn: 0,86 m
  Trọng lượng: 13,5 kg
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  2.980.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Chiều dài khi mở thang: 4.1m
  Chiều dài khi đóng thang: 93 cm
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 12.7kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Made in China
  2.600.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380

  Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 
  Chiều dài ống trong: 120mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 11.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 10.5 kg
  Tiêu chuẩn: ANSI
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Made in China
  2.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-18CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-18CP
  Số bậc: 18 bậc
  Chiều cao tối đa:  5.6m
  Chiều dài rút gọn: 0.91m
  Chiều cao chữ A:  2,8m
  Trọng lượng: 19.5kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản xuất: China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-16CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-16CP
  Số bậc: 16
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 5 m
  Trọng lượng: 18 kg
  Chiều cao rút gọn: 92 cm
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  3.050.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-14CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-14CP
  Số bậc: 14 bậc
  Chiều cao tối đa:  4.4m
  Chiều dài rút gọn:  0,85m
  Chiều cao chữ A:  2.2m
  Trọng lượng: 15 kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.800.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-12CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-12CP
  Số bậc: 12 bậc
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều dài rút gọn:  0,82m
  Chiều cao chữ A: 1,9m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.550.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-500CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-500CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 5m
  Chiều cao rút gọn: 1m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.850.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP
  Số bậc: 15
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 12.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP
  Số bậc: 15
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 12.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 4.1m
  Chiều cao rút gọn: 0.89m
  Trọng lượng: 11.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.250.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP
  Số bậc: 13
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều cao rút gọn: 86cm
  Trọng lượng: 10.5kg
  Tải trọng: 150kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  1.980.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-28

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM-28
  Chiều dài khi mở thang: 5.6  m
  Độ dày của nhôm 1.3mm – 1.5mm
  Chiều dài khi đóng thang: 102 cm
  Chiều cao chữ A: 2,8m
  Tổng số bậc: 18 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 22 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 21 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  4.500.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-25

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM-25
  Chiều dài khi mở thang: 5 m
  Chiều dài khi đóng thang: 97 cm
  Chiều cao chữ A: 2,46m
  Tổng số bậc: 16 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  3.950.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM - 19

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM - 19

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 92 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT- 380C

  THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP
  MODEL:  XT-380C
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tịnh NW: 12.3 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  2.550.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

  MÔ TẢ CHI TIẾT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER MODEL PR-38

  Model : PR-38

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 11,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Chân cao su chống trượt

   Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Nikawa NK-44

  Thang nhôm rút Nikawa NK-44
  – Kích thước: 91 x 50 x 10 cm
  – Chiều cao tối đa: 4.4 m
  – Chiều dài rút gọn: 91 cm
  – Trọng lượng: 11.8 kg
  – Số bậc: 13 bậc
  – Chất liệu: Nhôm
  – Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
  – Tải trọng: 150 kg, tiêu chuẩn EN131
  – Nhãn hiệu: NIKAWA
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

  - Kích thước: 100 x 50 x 10(cm)
  - Chiều cao tối đa: 4.8m
  - Chiều dài rút gọn: 100cm
  - Trọng lượng: 13.2kg
  - Số bậc: 14 bậc
  - Chất liệu: Nhôm
  - Độ dày nhôm: 1.2 - 1.5 (mm)
  - Tải trọng: 150kg, tiêu chuản EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút NIKAWA NK-56AI

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-56 AI

  - Chiều cao chữ A của thang: 2.8 m

  - Chiều cao duỗi thẳng chữ I của thang: 5m6

  - Rút gọn tối đa : 0.96 m

  - Trọng lượng: 21 KG

  - Kích thước: 100x50x10 cm

  - Số bậc: 2x9 bậc

  - Tải trọng thang : 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita TRI-38AI (3.8m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita TRI-38AI (3.8m)

  Mô tả sản phẩm

  - Chiều cao rút gọn: 0.9 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 1.9 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 3.8 m

  - Trọng lượng: 14.0 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI44 (4.4m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI44 (4.4m)

  Mô tả sản phẩm.


  - Chiều cao rút gọn: 0.95 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 2.20 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 4.40 m

  - Trọng lượng: 16.0 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI50 (5.0m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI50 (5.0m)

  Mô tả sản phẩm.

  - Chiều cao rút gọn: 0.98 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 2.5 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 5.0 m

  - Trọng lượng: 18.0 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI56 (5.6m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI56 (5.6m)

  Mô tả sản phẩm

  - Chiều cao rút gọn: 1.02 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 2.8 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 5.6 m

  - Trọng lượng: 21.5 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT214B

  TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
   – Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT214B là dòng sản phẩm cao cấp của Advindeq được sản xuất trên dây chuyền hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu EN131, EN14183, CE.

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  - Kích thước thang : ( Cao tối đa ) : 4900mm x ( Cao khi rút gọn ) : 970mm x ( Rộng ) : 490mm.

  - Chiều cao tối đa : 4.9m

  - Chiều dài rút gọn 0.97m

  - Trọng lượng sản phẩm : 12.6 kg

  - Trọng lượng cả bao bì : 13.4 kg

  - Số bậc: 14 bậc

  - Khoảng cách giữa các bậc : 325mm

  - Chất liệu: Nhôm

  - Tải trọng 150kg

  - Kích thước cả bao bì : 990x500x100mm

  - Tiêu chuẩn châu âu EN131, EN14183, CE.

  - Thương hiệu Đài Loan, xuất xứ chính hãng
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT708B

  Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT708B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa xếp chữ A ) : 2370mm x ( Cao tối đa duỗi thẳng chữ I ) : 5000mm x ( Cao khi đã rút gọn ) : 950mm x ( Rộng ) : 480mm.
  - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.37m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5m
  - Chiều dài rút gọn 0.95m
  - Trọng lượng 17.8kg
  - Số bậc: 2x8 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  - Kích thước cả bao bì : 965x525x205mm
  - Tiêu chuẩn châu âu EN131, EN14183, CE.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT707B

  Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT707B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa xếp chữ A ) : 2100mm x ( Cao tối đa duỗi thẳng chữ I ) : 4400mm x ( Cao khi đã rút gọn ) : 920mm x ( Rộng ) : 480mm.
  - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.1m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4m
  - Chiều dài rút gọn 0.92m
  - Trọng lượng 15kg
  - Số bậc: 2x7 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT706B

  Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT706B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa xếp chữ A ) : 1830mm x ( Cao tối đa duỗi thẳng chữ I ) : 3800mm x ( Cao khi đã rút gọn ) : 890mm x ( Rộng ) : 470mm.
  - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.89m
  - Trọng lượng 13.5kg
  - Số bậc: 2x6 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT212B

  Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT212B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa ) : 3800mm x ( Cao khi rút gọn ) : 860mm x ( Rộng ) : 475mm.
  - Chiều cao tối đa : 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.86m
  - Trọng lượng 10.4 kg
  - Số bậc: 13 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  - Kích thước cả bao bì : 880x485x90mm
  - Tiêu chuẩn châu âu EN131, EN14183, CE.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT210B

  Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT210B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa ) : 3200mm x ( Cao khi rút gọn ) : 800mm x ( Rộng ) : 470mm.
  - Chiều cao tối đa : 3.2m
  - Chiều dài rút gọn 0.8m
  - Trọng lượng 8.3 kg
  - Số bậc: 11 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  - Kích thước cả bao bì : 820x480x85mm
  - Tiêu chuẩn châu âu EN131, EN14183, CE.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT208B

  Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT208B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa ) : 2600mm x ( Cao khi rút gọn ) : 740mm x ( Rộng ) : 460mm.
  - Chiều cao tối đa : 2.6m
  - Chiều dài rút gọn 0.74m
  - Trọng lượng 6.5 kg
  - Số bậc: 9 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  - Kích thước cả bao bì : 760x475x80mm
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang rút đài loan cách điện sợi thủy tinh Advindeq FX-28

   Mô tả sản phấm.

  -Thang rút cách điện cao cấp  trọng lượng 19.72kg,

  - Chiều cao tối đa 7.710 m,

  - Chiều dài rút gọn 4.555m,

  - Tải trọng cho phép 120kg, tiêu chuẩn an toàn châu âu  EN131-1 .

  - Xuất xứ: Đài Loan
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-32

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SÔ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER

  Kích thước đóng hộp : 78x50x10 cm

  Chiều cao tối đa           : 3,2 m

  Chiều dài rút gọn         : 82 cm

  Chiều dài ống               : 48 cm

  Khoảng cách ống         : 30 cm

  Độ dày ống                   : 1,5 mm

  Trọng lượng                 : 9,5 kg

  Số bậc                           : 11  bậc

  Chất liệu                       : Nhôm + Plastic

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc                       : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng                      : 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38AI

  Model : PR-38 AI

  Kích thước 90x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 1,9 m

  Chiều cao chữ I   :  3,8 m

  Chiều dài rút gọn  89 cm

  Trọng lượng 14,3 kg

  Số bậc :  6 + 6  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-26

  MÔ TẢ CHI THIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-26

  Model : PR-26

  Kích thước đóng hộp : 74x50x10 cm

  Chiều cao tối đa   : 2.6 m

  Chiều dài rút gọn : 0.75m

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng  : 6.95 kg

  Số bậc    : 9 bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-56AI

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-56AI

  Model : PR-56 AI

  Kích thước 115x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 2,8 m

  Chiều cao chữ I   : 5,6 m

  Chiều dài rút gọn  : 98 cm

  Trọng lượng  21 kg

  Số bậc :  9 + 9  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-50AI

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-50AI

  Model : PR-50 AI

  Kích thước 100x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 2,5 mA

  Chiều cao chữ I   : 5,0 m

  Chiều dài rút gọn 0,95 cm

  Trọng lượng 18 kg

  Số bậc :  8 + 8  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Chân cao su chống trượt

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-44AI

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-44AI

  Model : PR-44 AI

  Kích thước 93x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 4,4  m

  Chiều cao chữ I   : 2,2  m

  Chiều dài rút gọn 0,92 cm

  Trọng lượng 16 kg

  Số bậc :  7 + 7  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38AL

  Model : PR-38AL ( Đai nhôm )

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 13,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Nhôm

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc : Trắng

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

  MÔ TẢ CHI TIẾT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER MODEL PR-38

  Model : PR-38

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 11,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Chân cao su chống trượt

   Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Nikawa NK-44

  Thang nhôm rút Nikawa NK-44
  – Kích thước: 91 x 50 x 10 cm
  – Chiều cao tối đa: 4.4 m
  – Chiều dài rút gọn: 91 cm
  – Trọng lượng: 11.8 kg
  – Số bậc: 13 bậc
  – Chất liệu: Nhôm
  – Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
  – Tải trọng: 150 kg, tiêu chuẩn EN131
  – Nhãn hiệu: NIKAWA
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

  - Kích thước: 100 x 50 x 10(cm)
  - Chiều cao tối đa: 4.8m
  - Chiều dài rút gọn: 100cm
  - Trọng lượng: 13.2kg
  - Số bậc: 14 bậc
  - Chất liệu: Nhôm
  - Độ dày nhôm: 1.2 - 1.5 (mm)
  - Tải trọng: 150kg, tiêu chuản EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút NIKAWA NK-56AI

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-56 AI

  - Chiều cao chữ A của thang: 2.8 m

  - Chiều cao duỗi thẳng chữ I của thang: 5m6

  - Rút gọn tối đa : 0.96 m

  - Trọng lượng: 21 KG

  - Kích thước: 100x50x10 cm

  - Số bậc: 2x9 bậc

  - Tải trọng thang : 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38AI

  Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38AI

  Tên sản phẩm : Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38AI

  Công nghệ Nhật Bản


  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Gấp chữ A cao 1m9, duỗi thẳng chữ I cao 3m8, rút gọn 0,75m
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI

  Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI

  Tên sản phẩm : Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-44AI

  Công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI

  Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI

  Tên sản phẩm : Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-50AI

  Công nghệ Nhật Bản


   Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Nikawa NK-32

  Thang nhôm rút Nikawa NK-32

  - Kích thước 78x50x10 cm

  - Chiều cao tối đa 3.2m

  - Chiều dài rút gọn 0.78m

  - Trọng lượng 9.5 kg

  - Số bậc: 11 bậc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38

  Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-38

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

   Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Thông số kỹ thuật


  Thang nhôm rút gọn thông minh

   - Kích thước 81x50x10 cm

   - Chiều cao tối đa 3.8m

   - Chiều dài rút gọn 0.81m

   - Trọng lượng 11.5 kg

   - Số bậc: 13 bậc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO 020B (3.2M)

  Thang nhôm rút gọn SALVO 020B 3.2M

  Chiều dài rút gọn 0.82 m,
  Chiều cao tối đa 3.2 m,
  Trọng lượng thang 8.8 kg,
  Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO 020C (2.6M)

  Thang nhôm rút gọn SALVO 020C 2.6M

  Chiều dài rút gọn 0.52 m,
  Chiều cao tối đa 2.6 m,
  Trọng lượng thang 7.5 kg,
  Tải trọng tối đa cho phép 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1511-1C(5.0m)

  Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1511-1C(5.0m)

  Thang nhôm rút gọn thông minh,


  - Chiều dài rút gọn: 0.96m,

  - Chiều cao tối đa: 5.0m,

  - Chiều cao chữ A:  2.50m 

  - Trọng lượng: 17.2 kg,

  - Tải trọng: 150kg,

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1511-1B(4.4m)

  Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1511-1B(4.4m)

  Thang nhôm rút gọn thông minh,


  - Chiều dài rút gọn: 0.91m,

  - Chiều cao tối đa: 4.4m,

  - Chiều cao chữ: A 2.2m 

  - Trọng lượng: 14.2 kg,

  - Tải trọng 150kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Salvo HY-1552A

  Thang nhôm rút Salvo HY-1552A

  Mô tả sản phẩm.

  -Thang nhôm rút gọn thông minh,

  - Chiều dài rút gọn: 0.81m,

  - Chiều cao tối đa: 3.2m,

  - Trọng lượng: 9.5 kg,

  - Tải trọng: 150kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1554A

  Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1554A

  Mô tả sản phẩm.


  -Thang nhôm rút gọn thông minh,

  - Chiều dài rút gọn: 0.80m,

  - Chiều cao tối đa 2.6m,

  - Trọng lượng 6.7kg,

  - Tải trọng 150kg,

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1551A

  Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1551A

  Mô tả sản phẩm.


  -Thang nhôm rút gọn thông minh,

  - Chiều dài rút gọn: 0.81m,

  - Chiều cao tối đa: 3.8m,

  - Trọng lượng: 11.5 kg,

  - Tải trọng: 150kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1511-1A(3.8m)

  Thang nhôm rút gọn SALVO HY-1511-1A(3.8m)
  Mô tả sản phẩm.


  -Thang nhôm rút gọn thông minh

  - Chiều dài rút gọn:  0.86m

  - Chiều cao tối đa:  3.8m

  - Chiều cao chữ A:  1.84m.

  - Trọng lượng: 13.2 kg

  - Tải trọng :150kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep HPX-38(3.8m) Pro

  Chiều cao rút gọn là 87 cm, chiều cao tối đa là 380 cm
  Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia    
  Sản phẩm được sản xuất bởi Telesteps Group Thụy Điển.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep HPS-33BA(3.3m)

  Chiều cao thay đổi từ 78 cm đến 330 cm
  Khoảng cách bậc thang rộng thêm - 65 mm cho thoải mái hơn
  Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia    
  Sản phẩm được sản xuất bởi Telesteps Group Thụy Điển.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep chữ A TCL-230(2.3m)

  Dễ ràng sử dụng ở những nơi có không gian chật hẹp
      Chức năng Telescopic(rút gọn) sử dụng kết hợp 3 trong 1
      Phụ kiện thông minh để cải thiện sử dụng
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep chữ A TCL-30(3m)

  Ống thang được gia cường bằng một lớp siêu cứng anodised với cốt sợi thủy tinh, các chi tiết nhựa nguyên liệu ABS chống va đập tăng độ bền bỉ của thang,
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep HPS-38BC(3.8m)

  Chiều cao thay đổi từ 84 cm đến 380 cm
      Khoảng cách bậc thang rộng thêm - 65 mm cho thoải mái hơn
      Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia    
      Sản phẩm được sản xuất bởi Telesteps Group Thụy Điển.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep HPX-32(3.2m) Pro

  Chiều cao rút gọn là 80 cm, chiều cao tối đa là 320 cm
  Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia    
  Sản phẩm được sản xuất bởi Telesteps Group Thụy Điển
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Telestep HPX-38(3.8m) Pro

  Chiều cao rút gọn là 87 cm, chiều cao tối đa là 380 cm
  Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia    
  Sản phẩm được sản xuất bởi Telesteps Group Thụy Điển.
   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -560M

  MODEL : UN-560M


  - Chiều cao tối đa chữ  A : 2,8 m
  - Chiều cao tối đa chữ I   : 5.6 m
  - Chiều cao rút gọn          : 0,9 m
  - Trọng lượng                   : 22 kgs
  - Tải trọng tối đa              : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131

  - Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  - Hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Xuất xứ China

  - Ứng dụng: Dùng trong ngành Bưu điện, Điện lực, T.H cáp, trang trí nội thất, dùng trong nhà và ngoài trời. Nhỏ gọn, dễ sử dụng, mang vác. Một sản phẩm tiện ích cho mọi nhà, mọi người.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -42P

  MODEL   : UN-42P
  - Chiều cao tối đa chữ I   : 4,2 m
  - Chiều cao rút gọn          : 0,9 m
  - Trọng lượng                   : 15 kgs
  - Tải trọng tối đa              : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131
  - Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản
  - Hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Xuất xứ China
  - Ứng dụng: Dùng trong ngành Bưu điện, Điện lực, T.H cáp, trang trí nội thất, dùng trong nhà và ngoài trời. Nhỏ gọn, dễ sử dụng, mang vác. Một sản phẩm tiện ích cho mọi nhà, mọi người.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -500M

  Nhãn hiệu: UNIGAWA®

  MODEL : UN-500M

  - Chiều cao tối đa chữ  A : 2,5 m
  - Chiều cao tối đa chữ I   : 5.0 m
  - Chiều cao rút gọn          : 0,88 m
  - Trọng lượng                   : 19 kgs
  - Tải trọng tối đa              : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131

  - Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -440M

  Nhãn hiệu: UNIGAWA®

  MODEL : UN-440M
  - Chiều cao tối đa chữ  A : 2,2 m
  - Chiều cao tối đa chữ I   : 4,4 m
  - Chiều cao rút gọn          : 0,80 m
  - Trọng lượng                   : 17 kgs
  - Tải trọng tối đa : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131
  - Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -380M

  Nhãn hiệu: UNIGAWA®
  Model       : UN-38M

  - Chiều cao tối đa chữ  A : 1,9 m
  - Chiều cao tối đa chữ I   : 3,8 m
  - Chiều cao rút gọn         : 0,80 m
  - Trọng lượng                 : 15 kgs
  - Tải trọng tối đa : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131
  - Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -38P

   Nhãn hiệu: UNIGAWA®
  _dsc0039-edit

  MODEL   : UN-38P
  - Chiều cao tối đa chữ I   : 3,8 m
  - Chiều cao rút gọn          : 0,86 m
  - Trọng lượng                   : 15 kgs
  - Tải trọng tối đa              : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131
  - Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -32P

   Nhãn hiệu: UNIGAWA®
  MODEL : UN-32P

  -Chiều cao tối đa chữ I    : 3,2 m
  - Chiều cao rút gọn          : 0,77 m
  - Trọng lượng                   : 12 kgs
  - Tải trọng tối đa : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm. Đạt chuẩn: EN 131
  - Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút UNIGAWA UN -26P

   Nhãn hiệu: UNIGAWA®untitled-1
  MODEL : UN-26P


  - Chiều cao tối đa chữ I  : 2,6 m
  - Chiều cao rút gọn         : 0,72 m
  - Trọng lượng                  : 9,5 kgs
  - Tải trọng tối đa : 150 kgs
  - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Đạt chuẩn: EN 131
  - Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Xtend&Climb 830

  Thang nhôm rút Xtend&Climb 830

  Đặc điểm kỹ thuật


   Kích thước rút gọn : 0m80
   Kích thước kéo dài : 3m80
   Trọng lượng : 12.6kg

  Nhãn hiệu Mỹ, xuất xứ Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm xếp Xtend-Climb 770P

  Thương hiệu Xtend-Climb nhôm hợp kim 6061. Kích thước rút gọn: 0.8m. Trọng lượng: 11.5.kg. Trọng tải: 150kg. Vật liệu: Thép, nhựa tổng hợp chịu va đập. Lớp xi phủ Silver anodized chống mài mòn, Oxi hóa. Tiêu chuẩn an toàn Châu Âu EN-131, SGS
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Xtend&Climb 770

  Đặc điểm kỹ thuật

   Kích thước rút gọn : 0m80
   Kích thước kéo dài : 3m80
   Trọng lượng : 12.6kg

  Nhãn hiệu Mỹ, xuất xứ Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-28

  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài khi mở thang: 5,6 m
  Chiều dài khi đóng thang: 102 cm
  Tổng số bậc: 18 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Hợp kim nhôm: 6063
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 22 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 21 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ


   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Xstep XT-380

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 13 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: 6063.
  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 14.2 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 13.2 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ
  2.750.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn chữ A Xstep XM-25

  Chiều dài khi mở thang: 5 m
  Chiều dài khi đóng thang: 98 cm
  Tổng số bậc: 16 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: 6063
  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn an toàn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-19

  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Hợp kim nhôm: 6063
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 4.1m
  Chiều cao rút gọn: 0.89m
  Trọng lượng: 11.5kg
  Tải trọng: 150 kg

  Xuất xứ: Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP
  Số bậc: 13
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều cao rút gọn: 86cm
  Trọng lượng: 10.5kg
  Tải trọng: 150kg

  Xuất xứ: Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Xstep XT-380C

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 13 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: 6063.
  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tịnh NW: 12.3 kg
  Tiêu chuẩn EN - 131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14

  Chiều dài khi mở thang: 4.4m
  Chiều dài khi đóng thang: 0,89 m
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 15,6 kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Số bậc: 16

  Tải trọng: 150kg

  Chiều cao tối đa: 5 m

  Trọng lượng: 18 kg

  Chiều cao rút gọn: 92 cm

  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063

  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131

  Made by Hakachi (Japan)
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Bảo hành: 24 Tháng

  Tổng số bậc: 12

  Tải trọng: 150kg

  Chiều cao tối đa: 3,8 m

  Chiều cao rút gọn: 86 cm

  Trọng lượng: 13,5 kg

  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063

  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131

  Made by Hakachi (Japan)
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Chiều dài khi mở thang: 4.1m
  Chiều dài khi đóng thang: 93 cm
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063 tiêu chuẩn
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 12.7kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 13 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063 tiêu chuẩn
  Độ dày của nhôm: 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 13 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 11.8 kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722

Chat Facebook